Praktijk Food Factor
Samen op weg naar een gezonde leefstijl!

Vergoeding

In 2021 is dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat u minimaal 4 tot 5 afspraken vergoed krijgt, mits er sprake is van een medische reden voor de behandeling. u heeft hier niet altijd een verwijsbrief voor nodig. Houdt u er echter wel rekening mee dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende verzekering. Dit kunt u in de polis van uw verzekering nakijken.

Diëtistepraktijk Food Factor is aangesloten bij Cohaesie; wanneer uw behandeling plaatsvindt via de zogenoemde 'ketenzorg' hoeft u geen eigen risico te betalen. Informeer bij uw huisarts of deze is aangesloten bij de ketenzorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. 


Directe toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2012 is de diëtist direct toegankelijk. Dat betekent dat er (bij de meeste verzekeraars) geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. 


Verantwoording van de behandeltijd

De tijd die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar of bij u, bestaat uit twee componenten:

1. De 'directe' tijd, dit is de tijd dat u contact heeft gehad met de diëtist

2. De 'indirecte' tijd, dit is de tijd die de diëtist nodig heeft buiten uw aanwezigheid. Bijvoorbeeld tijd die is besteed aan het opstellen van het behandelplan, het bijwerken van uw dossier, het informeren van uw verwijzer of het overleggen met uw arts.

Tarieven

Diëtistenpraktijk Food Factor hanteert de tarieven die met zorgverzekeraars is afgesproken, wanneer uw begeleiding niet onder uw verzekering valt worden de volgende tarieven gehanteerd:


Intakegesprek

90 minuten                                            € 120,-

Vervolgconsult

45 minuten                                            € 60,-

Kort vervolgconsult

30 minuten                                            € 40,-

Meetmoment                                        € 20,-

Telefonisch consult                              € 20,- 

Toeslag huisbezoek                             € 25,- *


*De toeslag voor het huisbezoek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer de huisarts op de verwijzing aangeeft dat huisbezoek gewenst is.


Afspraak verzetten of afmelden

U kunt uw afspraak uiterlijk 24 uur voor de afspraak verzetten of afzeggen via telefoon of sms. Wanneer uw afspraak niet tijdig wordt verzet of afgemeld wordt deze in rekening gebracht; dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.